• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини

Обсъждане на проект (предложение) на зоните за въздействие, които ще бъдат включени в ИПГВР на Плевен с представители на бизнеса в Община Плевен

31.10.12 | Новини

СЪОБЩЕНИЕ

На 02.11.2012 г. (петък) от 10:00 ч., в сградата на Община Плевен, етаж 3 - Заседателна зала, ще се проведе обсъждане на проект (предложение) на зоните за въздействие, които ще бъдат включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Плевен с представители на бизнеса в Община Плевен.

Обсъждането се провежда във връзка с изпълнение на дейности по проект "Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Плевен", Договор BG161РО001/1.4-07/2010/006, който се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България.

pdf.gifСЪОБЩЕНИЕ (615.65 KB)