• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини

ОДОБРЕНИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Начална дата: 18.02.13

ВАЖНО!

На 06.02.2013 година Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., одобри Зоните за Въздействие и техния обхват в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Плевен за периода 2014-2020 година.