• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини

Набиране на предложения за проекти

Набиране на проектни идеи

ВАЖНО!  Уважаеми граждани, представители на бизнеса и неправителствения сектор на град Плевен!

Предстои разработването на ключовата част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Плевен , а именно стратегическата рамка с конкретни мерки и проекти.

Обръщаме се към Вас в качеството Ви на пряко заинтересовани страни в този процес, с апел да предложите ключови и важни според Вас проекти за развитието на града.

Подробности в секция изпълнение, дейност 4 или секция анкети