• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИПГВР - ПЛЕВЕН

03.06.13 | Новини

На 14 юни 2013 г. от 16:00 часа в зала Гена Димитрова на ул. „Димитър Константинов” № 2 - Плевен, ще се проведе широко обществено обсъждане на ИПГВР на Плевен.

В рамките на общественото обсъждане ще бъде представен Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на града и по-конкретно, стратегическа рамка на плана, приоритетни проекти и проектни идеи, бюджет и план-график за изпълнение на ИПГВР на Плевен, както и индикатори за наблюдение и оценка.

pdf.gifPokana_za_obstestveno_obsazdane_IPGBR_14.06.13.pdf (4.22 MB)

pdf.gifРезюме на Стратегическата рамка за развитие 2014-2020 г. (674.1 KB) 

ppt.gifПрезентация (10.79 MB)

Основни проекти в Зоната с публични функции, с високо обществено значение 

PlevenIPGBR_zon1.jpg PlevenIPGBR_zon2.jpg PlevenIPGBR_zona_1.jpg


Основни проекти в Зоната с преобладаващ социален характер
PlevenIPGBR_SOC1.jpg
Основни проекти в Зоната с потенциал за икономическо развитие
PlevenIPGBR_ind.jpg