• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини

Общински съвет Плевен одобри ИПГВР-Плевен

05.08.13 | Новини

Одобрен е ИПГВР-Плевен от Общински съвет Плевен

С решение на Общински съвет Плевен №669 от 25.07.2013 г. беше одобрен Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Плевен.

  pdf.gif Решение №669 на ОбС-Плевен.pdf (410.93 KB)

На 31.07.2013 г. Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Плевен беше депозиран за одобрение от Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.