• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За екипа

Управление и изпълнение на проекта се осъществява от Община Плевен.

Ръководител на проекта - арх. Трифон Иванов

Счетоводител - Албена Доцева

Технически сътрудник - Мирослав Илиев

Специалист Архитектура и градоустройство - арх. Явор Йорданов

ДЗЗД "План Плевен 2020" - консорциум от четири фирми, включващ "Географика" ООД, "Интел Адвайзърс" ЕООД, "Сто арх" ЕООД и "ВАГ" ООД, изпълнява дейностите по Изготвяне на проучвания и анализи, избор на зони за въздействие и изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Плевен.